Prameny a média

Labuť archivní značí, že v sobě skrývá informace interní. Tento oddíl je vyhrazen všem zájemcům o hloubání nad inscenacemi Mahenovy činohry, k dohledání zde totiž budou různé informace z jejich zrodu, jako například návrhy kostýmů, nástin dramaturgicko-režijní koncepce, či ukázky textových úprav.